Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Sta treba da znate o nekretninama u Grckoj

Imovinsko pravo i sticanje imovine u Grckoj

Postavite svoju imovinu na sigurnu pravnu osnovu

Imovinsko pravo u Grckoj – pravni osnov za sticanje nepokretnosti u Grckoj

Za detalje u vezi sa kupovinom imovine/nepokretnosti molimo pogledajte NEKRETNINE-IMOVINA U GRCKOJ

Kupovina nekretnine u Grckoj uredjena je Grckim gradjanskim zakonikom
(Astikos Kodikas). Za kupovinu je potreban overen ugovor o prodaji i upis u IPOTHIKOFILAKIO (registar zemljisnih tereta) ili KTIMATOLOGIO (zemljisni registar).

U grckom pravu, sticanje vlasnistva smatra se validnim tek upisom u zemljisni registar/zemljisne knjige.

Nekretnine u Grckoj: pravne razlike su u detaljima

Pored posebnih odredbi prodajnog ugovora, prodaja se belezi i u zemljisnim knjigama. Nadleznost zemljisnog registra podeljena je po odredjenim opstinama. Za razliku od zemljisnog registra Nemacke, na primer, upisi u Grckoj ranije su se vodili po imenu, a ne imovini. Zakon je uvodjenjem Ktimatologio promenio registre po imenu u registre po imovini. Kako ova promena sistema jos nije sprovedena do kraja, u nekim delovima zemlje registri se i dalje vode prema osobama-vlasnicima (Ipothikofilakio). Kada se potvrdjuje vlasnicki status, upis se proverava prema imenu vlasnika, a ne prema vlasnickom statusu u bazi podataka brojeva parcele. Zbog svega ovoga, za pretragu zemljisnih knjiga neophodna je pomoc advokata.

Kosmidis & Partners vam pruza svu neophodnu pomoc u svim slucajevima iz ove problematike, kao sto je recimo potvrda vlasnickog statusa i slicno. Sledeci tekst pruza pregled informacija u vezi sa kupovinom nekretnina prema grckom pravu.

Privatna i komercijalna imovina u Grckoj:

  • pregled grckog imovinskog prava

Kosmidis & Partners: vas partner za grcko imovinsko pravo

  • Partnerstvo za internacionalni biznis u Grckoj
  • Sta treba da znate o grckom imovinskom pravu i prenosu vlasnistva
  • Pravni osnov za sticanje imovine u Grckoj

Kupovina imovine u Grckoj

Ugovor o prodaji

Vlasnicka transakcija u Grckoj postaje punovazna zakljucenjem precizno sastavljenog i, od strane notara, overenog ugovora o prodaji. Predmet kupovine se detaljno opisuje, navodi prodajna cena sa rokom placanja i svi drugi elementi ukljucujuci pravo povlacenja iz ugovora i ugovorne kazne u slucaju kasnjenja, neispunjenja obaveza ili dodatnog uslovljavanja???????

Zemljisni registar u Grckoj

Prema Grckom gradjanskom zakoniku, promena titulara postaje efektivna upisom u knjige u zemljisnom registru nadleznom za odgovarajucu nepokretnost. Isplata dogovorene prodajne sume ili ostatka do pune cene obavlja se u prisustvu notara koji pismeno konstatuje da je ona izvrsena.

Regulisanje poreza na prenos zemljista je preduslov za prenos vlasnistva, sto obicno obavljaju advokati.

Vlasnicki registar u Grckoj

Zemljisni registar (Ipothikofilakio ili Ktimatologio) ima nadleznost za odredjene opstine. U Grckoj su zemljisne knjige vodjene, a donekle se i dalje vode, po imenu osobe (Ipothikofilakio) a ne po parceli (zemljistu). Kada se knjige pregledaju, relevantno je ime potencijalnog vlasnika, da li je i kada postao posednik, kakvim pravnim postupkom, da li je bilo opterecenja, olaksica, pravnih sporova i da li je to ubelezeno. Kako bi se izbegle poteskoce prilikom verifikovanja vlasnickog statusa, doneta je odluka da se registar modernizuje. Ovaj novi oblik vodjenja knjiga naziva se Ktimatologio.

Ktimatologio/Zemljisne knjige u Grckoj

Zemljisni registar vodjen prema parcelama, a ne prema vlasnicima jos se doradjuje, ali je poceo da se sprovodi u mnogim delovima Grcke.

Ktimatologio je do sada primenjen u dve etape.

Obavezno advokatsko zastupanje kod ugovora o prodaji imovine u Grckoj

Ucesce advokata obavezno je u Grckoj kod vecine ugovora o prodaji. Advokat pretrazuje zemljisne knjige, sastavlja ugovor i preliminarno ga potpisuje. Za njegove usluge prilikom overe ugovora o prodaji, obavezan doprinos mora da se plati lokalnom ogranku Advokatske komore.