Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Sta se desava kada preminula osoba u Grckoj ne ostavi testament?

Kaze se da je osoba „intestate“ kada umre, a ne ostavi testament. Tada se primenjuju odredbe o nasledstvu bez testamenta, koje dolaze u obzir kada:

  1. Preminula osoba nije sastavila testament.
  2. Preminula osoba je sastavila testament ali se taj testament smatra
    nistavim.
  3. Preminula osoba je sastavila validan testament koji se odnosi samo
    na deo nasledstva – ostatak je predmet odredbi o nasledjivanju bez
    testamenta.

Clanovima 1813 do 1824 Grckog gradjanskog zakonika (GGZ) navedeni su i kategorisani naslednici u slucajevima kada testament nije ostavljen.

Prvi nasledni red cine potomci preminulog. Blizi potomak iskljucuje daljeg potomka po istoj liniji krvnog srodstva. Deca nasledjuju jednake delove. Preziveli bracni drug pripada ovom naslednom redu i njegov/njen deo je ¼ imovine.

Drugi nasledni red su roditelji preminulog, braca i sestre, kao i deca i unuci brace i sestara koji su umrli pre ostavioca.

Treci nasledni red sacinjavaju dedovi i babe pokojnika, kao i deca i unuci njihovih potomaka. Ako su, tokom uvodjenja naslednika u zaostavstinu, dedovi i babe po obe linije krvnog srodstva u zivotu, onda oni jedini imaju pravo na nasledstvo i to se deli na jednake delove. U drugom slucaju, ako dedovi i babe po obe linije krvnog srodstva nisu u zivotu, nasledstvo primaju njihova deca i unuci.

Cetvrti red sastoji se od pradedova i prababa preminulog. Ukoliko su u zivotu tokom utvrdjivanja naslednika, nasledjuju jednake delove, bez obzira na to da li su iz iste ili razlicite linije krvnog srodstva.

Ukoliko naslednici cetvrtog reda ne postoje, onda celokupno nasledstvo pripada preostalom supruzniku. Na kraju, kada ne postoje ni rodjaci ni bracni drug, naslednik je sama drzava.