Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Porez na nasledstvo u Grckoj

Porez na nasledstvo u Grckoj

Oporezivanje nasledstva u Grckoj je u skorije vreme pretrpelo velike izmene, uglavnom u vezi sa porezom na nasledstvo velike vrednosti, kada su naslednici bliski rodjaci. Ove promene uvedene su zakonom br. 3815/2010, cime je izmenjen clan 29 zakona o nasledjivanju, poklonu, porezu, roditeljskim povlasticama i zaradi od igara na srecu (zakon br. 2961/2001).

Prema clanu 29 par. 1 zakona br. 2961/2001, uzivaoci nasledjene imovine (naslednici, vlasnici akcija i sva lica koja sticu imovinu nasledstvom) dele se u tri kategorije:

 1. Prvu kategoriju cine a) supruznici preminulog lica b) potomci
  prvog reda, c) potomci po krvnom srodstvu drugog reda d) preci po
  krvnom srodstvu prvog reda. Sto se tice usvojenih potomaka,
  zakon ih poistovecuje sa rodjenom decom, osim u izuzetnim slucajevima.Nacelnik sluzbe javnih finansija moze da proceni da usvojena deca ne mogu da budu tretirana kao krvno srodstvo, ukoliko postoje saznanja da je usvajanje za jedini cilj imalo izbegavanje odredbi zakona br.2961/2001.
 2. Drugu kategoriju cine a) potomci treceg i narednih naslednih redova,
  b) preci drugog i narednih naslednih redova, c) dobrovoljno ili
  zakonski priznata deca u odnosu na oceve pretke (pretke oca koji ih je priznao, d) potomci deteta koje je dobrovoljno ili zakonski priznato u odnosu na oca koji ga je priznao, e) braca i sestre, f) bocni krvni srodnici treceg reda, g) ocuh i maceha, h) deca iz supruznikovog prethodnog braka, i) deca po tazbini ( zet, snaja-cerkin suprug, sinovljeva supruga), j) preci po tazbini (tast, tasta, svekar, svekrva).
 3. Trecu kategoriju cine bilo koje druge osobe.

Prema par. 2 clana 29 zakona br. 2961/2001, na imovina stecenu nasledstvom se naplacuje porez u skladu sa sledecom poreskom skalom:

prva kategorija

Poreska skala u e Faktor skale (%) Poreska skala Oporeziva imovina u e Porez u iznosu do
150.000 150.000
150.000 1 1.500 300.000 1.500
300.000 5 15.000 600.000 16.500
Preko toga 10

druga kategorija

Poreska skala u e Faktor skale (%) Poreska skala Oporeziva imovina u e Porez u iznosu do
30.000 30.000
70.000 5 3.500 100.000 3.500
200.000 10 20.000 300.000 23.500
Preko toga 20

Kod oporezivanja nepokretne imovine, u obzir se uzima „objektivna vrednost“. Ta vrednost je iznos dobijen na osnovu odredjenih informacija relevantnih za evaluaciju, poput oblasti u kojoj se nekretnina nalazi, velicine, godine izgradnje, itd. Za procenu mogu da posluze zvanicne tabele pri sluzbama javnih finansija; vrednost se izracunava (i obavezujuca je) prema tamo istaknutim podacima koje Ministarstvo finansija azurira svakih nekoliko godina.

Primer izracunavanja: A, ciji su najblizi rod sin B i brat C, umire i prema pravno validnom testamentu, ostavlja sinu B stan objektivne vrednosti od 160.000e, a bratu C drugi stan cija je objektivna vrednost 50.000e.

Prema odredbama zakona br. 2961/2001, koji se trenutno primenjuje, porez na nasledstvo koji ce B i C biti duzni da plate izracunava se na sledeci nacin:

B: vrednost nekretnine je 150.000e. Oduzimamo 140.000e od ovog iznosa, sto je izuzeto od oporezivanja. Preostala suma , 10.000e, bice oporezovana po stopi od 1%. Stoga ce B platiti porez 100e.

C: vrednost nekretnine je 50.000e. Oduzimamo 30.000e, izuzeto od oporezivanja za naslednike iz druge kategorije. Preostali iznos od 20.000e oporezuje se po stopi od 5%. Tako ce C platiti porez 1.000e.

Treca kategorija naslednika koju cine ostali srodnici, izuzev onih iz prve dve kategorije, i bilo koja treca osoba, oporezuje se prema sledecoj skali:

Poreska skala u e Faktor skale (%) Poreska skala Oporeziva imovina u e Porez u iznosu do
6.000 6.000
66.000 20 13.200 72.000 13.200
195.000 30 58.500 267.000 71.700
Preko toga 40

Primer izracunavanja: A je testamentom zavestao svom prijatelju B, nekretninu u vrednosti od 90.000e. Prema prilozenoj tabeli, ukoliko B prihvati nasledstvo, morace da plati: za iznos od 72.000e, porez od 13.200e. Ostatak sume od 18.000e (= 90.000e – 72.000e) ce biti naplacen po stopi od 30% i tako dolazimo do iznosa od 5.400e. Prema tome B je obavezan da plati ukupno 13.200 + 5.400 = 18.600e, za nasledstvo vrednosti 90.000e.

Zakon br. 3815/2010 je znacajno izmenio par. 4 clana 29 zakona br. 2961/2001, i sada odredjuje da sredstva stecena u slucaju smrti, dakle nasledstvom, podlezu porezu koji se zasebno izracunava po stopi od 10% za naslednike iz prve kategorije i stopi od 20% za naslednike iz druge.