Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Nuzni deo nasledstva u Grckoj

Nuzni deo nasledstva u Grckoj (“Nomimi Mira”)

Nasuprot odredbama u drugim zemljama, poput SAD, sloboda ostavioca u postupanju sa svojom imovinom podleze u Grckoj izvesnim ogranicenjima, u vezi sa konkretnim clanovima porodice. Limitiranje prava ostavioca da svoju imovinu razdeli potpuno slobodno zasnovano je na pravnom principu, sadrzzanom u takozvanom nuznom delu (“nomimi mira”) koji se dodeljuje cak i kad je to protivno zelji potpisnika testamenta.

Osnovna svrha nuznog dela nasledstva je obezbedjivanje najblizih srodnika i bracnog druga ostavioca, odnosno najuze porodice.

Sta je nuzni deo nasledstva?

Prema clanovima 1825 do 1845 Grckog gradjanskog zakonika ostaviocu nije dopusteno da iz svog testamenta iskljuci decu, bracnog druga i roditelje. Preciznije receno, deo njegovog nasledstva mora da se dodeli pomenutim srodnicima, s tim da nuzni deo mora da bude jednak polovini naslednog dela na koji bi svaki pojedinacni clan porodice zakonski imao pravo, u slucaju nepostojanja testamenta. Takodje treba istaci da se nuzni deo smanjuje za vrednost odredjenih davanja za koje se ustanovi da ih je ostavilac cinio tokom zivota prema nekima od njih.

Kada se primenjuju odredbe o nuznom delu?

Zakon koji se odnosi na nuzni deo nasledstva primenjuje se:

  1. Kada testament postoji, ali clanovima porodice, voljom ostavioca, nista
    nije prepisano ili im je ostavljeno manje nego sto bi im pripalo nuznim
    delom
  2. Kada testament ne postoji, a zaostavstina je nedovoljna da pokrije nuzni
    deo nasledstva, zbog prenosa imovine na drugu osobu/osobe, izvrsenog za
    zivota ostavioca ili zbog ogranicenja postavljenih testamentom

Da li ostavilac moze svoje srodnike da lisi nasledstva?

Testator moze da lisi nasledstva srodnika koji je protiv njega ucinio ozbiljan prestup ili/i zivi nemoralno. Bracni drug moze da bude lisen nasledstva, ukoliko postoji valjan razlog za razvod, za koji je on odgovoran.

Ako ostavilac lisava srodnika nasledstva, tako sto mu testamentom nista ne ostavlja ili je njemu pripadajucha zaostavstina manja od onog sto bi dobio kroz nuzni deo, taj srodnik ima pravo na (1) procenat koji nedostaje da bi upotpunio svoj deo ili (2) celokupan nuzni deo, ukoliko je nasledstva bio lisen u potpunosti.

Ukoliko je nasledje ostavioca u trenutku njegove smrti nedovoljno da pokrije nuzni deo, naslednik ima pravo da sve poklone koje je potpisnik testamenta delio za zivota, zahteva nazad kako bi od njih namirio svoj nuzni deo.

Sta se desava ako je odbijeno davanje nuznog dela?

Ukoliko testamentom nuzni deo nije ostavljen , usledice odredjene pravne posledice. Testament ce biti ponisten i oglasen nistavnim, u meri u kojoj se tice nuznog dela nasledstva.