Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Zakon o koriscenju ziga u Grckoj

Zakon br. 2239/1994 je osnovni propis u Grckoj, kojim se regulisu sva pitanja u vezi sa koriscenjem ziga.Pravo na ekskluzivnu upotrebu nacionalnog zastitnog znaka ostvaruje se jedino njegovom registracijom po odredbama ovog zakona.

Zig mogu da cine reci, ime, ilustracija, dizajn, slova, brojevi, zvuk, oblik proizvoda i njegovo pakovanje. Clanovi 3 i 4 zakona 2239/1994 odnose se na slucajeve kada zig ne moze da bude prihvacen za registraciju. U praksi je cest slucaj zabrane registracije znaka koji moze da se koristi u trgovini za ukazivanje na vrstu proizvoda, kvalitet, atribute, kolicinu, odrediste, vrednost, poreklo ili vreme izrade, pruzanje usluga ili druge karakteristike proizvoda ili usluga.

Da bi registrovao zig u Grckoj, podnosilac mora da podnese zahtev Registru zigova koji pripada Ministarstvu za razvoj. Prijava se podnosi u 4 kopije i mora da sadrzi obrazac za registraciju, odstampanu kopiju ziga, sve detalje o poslu o kojem je rec, spisak proizvoda ili usluga i imenovanje zastupnika sa specijalnim ovlascenjima.

Registrovanje ziga u Grckoj

Da bi zig bio registrovan, neohpodno je da se sastane Administrativni Komitet za zig. Komitet je takodje odgovoran za sve nejasnoce u vezi sa zigom i, na neki nacin, ima ulogu prvostepenog suda. Zig koji je priznat zastiticen je na period od 10 godina, s prvim danom nakon priznanja kao pocetkom. Narednom vlasnikovom prijavom, zastita se obnavlja na jos 10 godina.

Ako neko tvrdi da ima prethodna prava na zig ili da odredjeni zig ne moze da bude registrovan ili ako uopste ima legitimni interes, moze da uputi prigovor trece strane protiv odluke o delimicnoj ili punoj registracije ziga. Ako druga osoba koja ima legitiman interes, sazna da je proces registracije u toku, moze pred komitet da iznese slucaj, u smislu trazenja odbijanja ili prihvatanja prijave.

Postoje znacajne restrikcije u pogledu zasticenosti ziga, sadrzane u clanu 20 (1) zakona br. 39/1994 koji ogranicava pravo na zig, iako je registrovan. Odredbom se predvidja da prava dodeljena zigu nece spreciti treca lica od koriscenja, u trgovini, imena, adresa, kao i naznaka koje se odnose na prirodu, kvalitet, odrediste, vrednost, poreklo, vreme proizvodnje ili druge osobine, kao i na sam zig, kada je to neophodno da bi se ukazalo na odrediste proizvoda ili usluge, posebno u slucaju zamene dela ili pribora.Takva upotreba mora da bude u skladu sa etickim normama.

Pomenuto ogranicavanje moze se videti na primeru kada zig sadrzi rec koja se odnosi na vrstu proizvoda. Dakle, ako treca strana upotrebi u toku poslovanja takvu naznaku, vlasnik ziga nema pravo da je zabrani, dokle god se tom naznakom opisuje vrsta proizvoda a ne sam zig.

Vlasnik ziga moze da podnese tuzbu pred prvostepenim sudom, trazeci zabranu upotrebe, izvrtanja i dupliranja ziga ili naknadu za pretrpljenu stetu. Vlasnik takodje moze da zahteva sudski nalog, ali u tom slucaju morao bi da dokaze da je rec o urgentnoj situaciji koja iziskuje hitne mere za obezbedjenje njegovih prava.