Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Naplata duga u Grckoj – pravne informacije

Naplata duga u Grckoj – pravne informacije

Naplata duga u Grckoj – pravne informacije

Naplata duga i kredita i usluge naplate . Sudski postupak i izvrsenje. Izvrsioci, procedura i dostavljanje dokumenata

Sta je naplata duga?

Naplata duga je aktivnost kojom se pojedinci i firme nagone da placaju dugove koje nisu platili na vreme ili odbijaju da ih plate. (Longman engleski poslovni recnik)

Prednosti

  • Efikasnost: Duznici reaguju brze kada se advokat angazuje ;
  • Isplativost: Umanjujuci vasa potrazivanja, advokat vam omogucava veci priliv gotovine;
  • Rasprostranjenost: Bez obzira na to gde je dug, mozemo da pomognemo, jer je mreza nasih usluga sirom rasprostranjena;
  • Ekonomicnost. Iznos provizije koju naplacujemo je nizak i placa se samo kod uspesne naplate;
  • Usteda novca: Pravilo je da bez naplate duga nema ni provizije;
  • Usteda vremena. Poveravajuci nam naplatu duga, dobijate vise vremena da vodite svoje poslove.

Sve pocinje telefonskim pozivom ili pisanim zahtevom

Kosmidis & Partners advokatska kancelarija pazljivo pristupa svakom slucaju i bira najbrzi i najekonomicniji nacin da osigura naplatu dugovanja. U nekim slucajevima ce telefonski poziv ili pisani zahtev za naplatu, adresiran na duznika i upucen ekspres preporuceno, biti dovoljan. U drugim, zahtev za naplatu mora da dostavi pisar, kako bi duznik ozbiljnije shvatio svoje obaveze.

Uobicajeno je da sastavljanju pisanog zahteva prethodi prikupljanje informacije o poslovanju i profilu duznika, kako bi se stekao potpuniji uvid u njegovu finansijsku situaciju.To nam omogucava da odaberemo najprikladniju metodu postupanja sa racunom u minusnom saldu, o cemu onda obavestavamo naseg klijenta.

Ukoliko duznik saradjuje, razmatramo mogucnosti koje ukljucuju utvrdjivanje plana i pregovore o svim spornim pitanjima. Tek ako takve vansudske aktivnosti ne daju rezultat, pokrecemo pravni postupak, birajuci odgovarajuce zakonsko sredstvo.

Klijent moze da se osloni na nas promisljen i organizovan sistem izvestavanja, uskladjen sa ISO 9001. Svi partneri, saradnici i zaposleni u nasoj firmi moraju da odgovore na svako pitanje klijenta i pismeno ga obaveste o svim desavanjima u vezi sa slucajem, u roku od 24 sata. Tako je klijent stalno u toku.

Pravne radnje

Kosmidis & Partners advokatska kancelarija intenzivno radi na polju naplate dugovanja u Grckoj i inostranstvu. Kancelarija redovno pruza usluge americkim, engleskim, kanadskim i australijskim klijentima u Grckoj i obrnuto i moze da osigura najefikasniji rezultat u svakom pojedinacnom slucaju.

Bez obzira na to da li se radi o postupku za povracaj novca ili o cross-border akciji forsiranja duznika, kod svake od ovih situacija odluka se donosi na bazi studije o izvodljivosti, koja odmerava faktore kao sto su duzina i troskovi postupka, lokalne specificnoosti, kriterijumi proceduralnog i materijalnog prava, itd.

Zahtev za izvrsenje

Prema Regulativi/Uredbi (EC) br. 44/2001, odluke koje su izdate i primenjive u drugoj drzavi clanici EU smatraju se izvrsnim u Grckoj, pod uslovom da su propracene izvrsnim nalogom grckog regionalnog suda (c.f. clan 38 uredbe). Isti postupak i kriterijumi se primenjuju za javne ugovore priznate i primenjive u ostalim EU drzavama, kao i za sudska poravnanja. Regulativa (EC) br. 44/2001 se ne odnosi na prethodne oblasti pomenute u vezi sa Konvencijom: socijalno osiguranje, insolventnost, duznicke nagodbe i slicne aranzmane, niti na odluke arbitraznih sudova (c.f. clan 1 Regulative).

Zahtev za izvrsnim nalogom mora da bude u skladu sa odgovarajucim odredbama grckog zakona i mora da ga uputi advokat (zastupanje od strane advokata obavezno) oblasnom/okruznom sudu, nadleznom prema prebivalistu duznika.

Kako sudovi u Grckoj obicno zahtevaju prevode, savetuje se da ovi odmah budu prilozeni, kako bi se ustedelo na vremenu.

Odluke americkih, kanadskih ili australijskih sudova mogu takodje da budu sprovedene u Grckoj, ali po drugacijoj proceduri, posto se u tim slucajevima ne primenjuju direktive i uredbe EU.

Izdavanje izvrsnog naloga u Grckoj (slucaj nemacke presude)

Grcki sud, prema nemackom pravu, ne sme da ispituje zakonitost presude nemackog suda. Ako se zahtev odnosi na javni dokument, provera moze da bude usmerena samo na ocenjivanje formalne prihvatljivosti, u smislu pravne zaokruzenosti dokumentacije, u skladu sa nemackim propisima. Odobrenje za izvrsenje moze da bude uskraceno samo u sledecim slucajevima:

  • priznanje je u suprotnosti sa javnim poretkom Grcke,
  • duznik se nije uputio u postupak, nisu mu propisno dostavljeni elementi uspostavljanja procedure ili mu nisu dostavljeni dovoljno blagovremeno da bi pripremio svoju odbranu,
  • odluka nije u skladu sa odlukom donetom izmedju istih strana u Grckoj ili
  • nemacki sud je prekrsio pravila o nadleznosti prema odeljku II Regulacije.

Prema uredbi, grcki sud mora da donese odluku u vezi sa izvrsnim nalogom odmah i bez saslusavanja duznika; duznik koji ima prebivaliste u Grckoj moze da ulozi zalbu protiv naloga za izvrsenje u roku od mesec dana od dostavljanja. Dokle god je odluka o pravnom leku (ukljucujuci zalbu koja je ulozena ili moze biti ulozena u Nemackoj) neresena, izvrsenje ostaje ograniceno na konsolidaciju.

Potrazilac, sa svoje strane, moze nadleznom Apelacionom sudu (clan 43 Regulacije) da podnese zalbu protiv odbacivanja zahteva za izvrsnim nalogom u Grckoj.

Izvrsnost i sprovodjenje u Grckoj

Iskustvo pokazuje da duznici u Grckoj cesto imaju zamerke na ispravnost postupanja po nemackom pravu, ili na druge nepravilnosti, i obicno nastoje da odloze sprovodjenje, iscrpljivanjem svih pravnih lekova. Za potrazioca, medjutim, daleko od toga da su prepreke savladane samim proglasavanjem izvrsnosti. U Grckoj, na primer, samo polovina primanja moze biti blokirana (sa izuzetkom dugova za izdrzavanje), a zarade onih koji rade samostalno jedva mogu da se ustanove. Vredne stvari i imovina cesto se “prebacuju” na treca lica, zbog preteceg rizika od izvrsenja, dok izvrsenje moze da se sprovodi samo propisno i u zadatom okviru procedure.

Izvrsenje u praksi

Mukotrpna procedura i specificnosti pojedinih zemalja u vezi sa (nepostojecom) evidencijom, zemljisnim registrom, bankarskom tajnom, itd. dovode do odredjenih smetnji. Stoga je od sustinskog znacaja da se, pre otpocinjanja procedure za odobrenje izvrsenja, advokatu u Grckoj, sa iskustvom u naplati dugovanja, da nalog da proveri da li duznik zaista poseduje imovinu koja moze biti predmet izvrsenja.