Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Osnivanje kompanije u Grckoj

Osnivanje kompanije u Grckoj – Pravni saveti za pokretanje drustva sa ogranicenom odgovornoscu

Osnivanje ili inkorporiranje(pripajanje) kompanije u Grckoj podleze odredjenim uslovima i pravilima koja vaze i kada je u pitanju ogranak inostrane kompanije na grckoj teritoriji. Iz tih razloga, Kosmidis & Partners vam daje opsti uvid u neophodni postupak kod pokretanja posla. Bice nam zadovoljstvo da vas posavetujemo i pomognemo oko svih pravnih pitanja u vezi sa formiranjem ogranka u Grckoj.

Inkorporiranje kompanije u Grckoj: 11 koraka za pokretanje kompanije u Grckoj

Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu (Ε.Π.Ε. na grckom) je najcesci izbor kod osnivanja ogranka u Grckoj. Inostrana kompanija (majka), u ovom slucaju, najcesce se pojavljuje kao suvlasnik. Sledeci pregled predstavlja najosnovnije korake koje morate da preduzmete za osnivanje drustva sa ogranicenom odgovornoscu, uz napomenu da lista, ovim, ne mora da bude konacna.

 1. Izrada statuta
 2. Privremeno odobrenje poslovnog imena
 3. Advokatska komora
 4. Beleznik-notar
 5. Trgovinska komora
 6. Poreska uprava prema sedistu kompanije
 7. Socijalno osiguranje advokata i penzioni fond
 8. Sud nadlezan prema sedistu kompanije
 9. Objava u sluzbenom glasniku grcke vlade
 10. Poreska uprava prema sedistu kompanije
 11. Trgovinska komora