Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

INCOTERMS u medjunarodnoj trgovini

Kada sklapaju ugovor o kupovini i prodaji dobara, trgovci imaju pravo da

samostalno pregovaraju o uslovima u vezi sa cenom, kolicinom, svojstvima, itd. kao i o transferu, rizicima i predaji robe. U poslovima koji obuhvataju izvoz cesta su suocavanja sa razlicitom interpretacijom nekih pravila, kao i drugacijom nacionalnom poslovnom praksom. Da bi se izbegle posledicne nejasnoce, primenjuju se Incoterms klauzule koje nude sirok opseg medjunarodnih pravila za tumacenje glavnih vrsta ugovora. Konkretno, dogovorenim Incoterms pravilima odredjuje se odgovornost za troskove u transportnom lancu, za utovar i istovar robe i carinjenje, kao i snosenje rizika u slucaju gubitka. Incoterms takodje utice i na to po kom osnovu se uvezena roba procenjuje za carinjenje.

CFRCIFCIPCPTDAFDEQDESDDPDDUEXWFASFCAFOB

Incoterms (medjunarodna trgovinska pravila) uspostavila je Medjunarodna trgovinska komora u Parizu i pridrzavaju ih se najvaznije zemlje. Svih 13 Incoterms pravila, trenutno u upotrebi, nabrojana su i objasnjena prema rastucoj odgovornosti prodavca.Njihova primena je dobrovoljna i mora da bude regulisana ugovorom. Neke od najcesce koriscenih klauzula su “franko fabrika”(EXW), “franko brod”(FOB), “cena sa osiguranjem i vozarinom”(CIF) i “isporuceno ocarinjeno”(DDP).

Grupa E Incoterms (Odlazak)

Franko fabrika (EXW)

Upotrebom “franko fabrika” (EXW) klauzule prodavac minimizira svoj rizik, posto se roba stavlja na raspolaganje u samoj fabrici ili mestu poslovanja. Prodavac (izvoznik) ce u svojim poslovnim prostorijama staviti robu na raspolaganje kupcu (uvozniku). Cim je roba preuzeta i izneta iz fabrike, kupac preuzima rizik od gubitka i odgovoran je za troskove transporta, carinske obaveze i troskove osiguranja. “Franko fabrika” cena ne sadrzi troskove utovara robe u vozilo ili brod, kao ni troskove carinjenja. Ako je osnov za carinjenje u odredisnoj zemlji “franko brod” (FOB), cena transporta, osiguranja i dopremanja robe od prostorija prodavca do izvozne luke, mora da bude dodata na cenu “franko fabrika”.

Grupa F Incoterms (Glavni prevoz neplacen)

Franko uz bok broda (FAS)

Prodavac transportuje robu od mesta svog poslovanja do ugovorene luke i postavlja je uz bok broda, kada pravo svojine i rizik od gubitka prelaze na kupca. Ukoliko nije drugacije ugovoreno, kupac je odgovoran i za utovar robe na brod i za placanje svih troskova njenog otpremanja do odredisne luke.

Franko prevoznik (FCA)

Prodavac (izvoznik) otprema robu za izvoz i predaje je prevozniku na mestu odredjenom od strane kupca. Ako je to ujedno i mesto poslovanja prodavca, onda prodavac mora da utovari robu u prevozno sredstvo, u suprotnom to je obaveza kupca. Od trenutka kada je roba utovarena, pravo svojine prelazi na kupca koji preuzima rizik od gubitka i ostecenja robe i snosi sve troskove otpremanja i transporta robe do ugovorene destinacije.

Franko brod (FOB)

Prodavac (izvoznik) je odgovoran za transport robe od svog mesta poslovanja do ugovorene luke, utovar na brod i carinjenje u zemlji izvoza. Cim se roba nadje na brodu, pravo svojine i rizik od gubitka prelaze na kupca (uvoznika). On je od tog trenutka odgovoran za sve troskove prevoza i osiguranja, kao i za carinjenje u zemlji uvoznici. Ako je osnov za carinsku procenu “cena sa osiguranjem i vozarinom”(CIF), troskovi medjunarodnog prevoza i osiguranja moraju da se dodaju na “franko brod” (FOB) cenu. “Franko brod” ima formu ”FOB, ugovorena otpremna luka”.

Grupa C Incoterms (Glavni prevoz placen)

Cena sa vozarinom (CFR)

Prodavac (izvoznik) je odgovoran za transport robe od svojih prostorija do ugovorene luke, utovar na brod, carinjenje u zemlji izvoza i placanje troskova medjunarodnog transporta. Kupac preuzima pravo svojine i rizik od gubitka cim je roba ukrcana na brod. Od tog momenta on je duzan da obezbedi pokrivenost osiguranjem i snosi troskove istovara, carinjenja u zemlji uvoza i prevoz robe do ugovorene destinacije. Ako je osnov za carinjenje “franko brod” (FOB), troskovi prevoza moraju da budu odbijeni od iznosa “cene sa vozarinom” (CFR).

Cena sa osiguranjem i vozarinom (CIF)

Klauzula “cena sa osiguranjem i vozarinom” (CIF) moze da se ugovori samo ukoliko se barem deo isporuke obavlja vodenim potem. Prodavac (izvoznik) je odgovoran za transport robe od mesta poslovanja do ugovorene luke, utovar na brod, carinjenje u zemlji izvoza i placanje vozarine. Takodje mora da preuzme na sebe troskove osiguranja tovara u korist kupca (uvoznika). Pravo svojine prenosi se od momenta kada je roba ukrcana na brod. Ako je roba, koja sada pripada kupcu, ostecena ili ukradena tokom transporta, kupac mora da svoj odstetni zahtev podnese po osnovu plachenog osiguranja u njegovu korist, od strane prodavca. Kupac snosi troskove carinjenja, transporta i osiguranja robe u zemlji uvoznici. Ukoliko je osnov za carinjenje “franko brod” (FOB), troskovi medjunarodnog osiguranja i prevoza moraju da budu odbijeni od iznosa “cene sa osiguranjem i vozarinom” (CIF). Klauzula “cena sa osiguranjem i vozarinoma” ima formu “CIF , ugovorena odredisna luka”.

Vozarina placena do (CPT)

Prodavac (izvoznik) otprema robu za izvoz, predaje je prevozniku i snosi troskove prevoza do imenovane destinacije. Prenos vlasnistva se izvrsava primopredajom robe. Od tog trenutka kupac mora da osigura robu. Ako je osnov za carinjenje “franko brod” FOB, troskovi prevoznine moraju da se odbiju od cene “vozarina placena do” (CPT).

Vozarina i osiguranje placeni do (CIP)

Prodavac je zaduzen za transport robe do naznacene luke izvoza, carinjenje i predaju prevozniku, od kada se vlasnistvo prenosi na kupca. Prodavac je odgovoran za posiljku i troskove osiguranja sve dok roba ne stigne u ugovorenu odredisnu luku. Od trenutka prispeca, sve troskove, kao i rizik od gubitka, snosi kupac. Ako je osnov za carinjenje “franko brod” (FOB), troskovi medjunarodnog prevoza i osiguranja moraju da se odbiju od “vozarina i osiguranje placeni do” (CIP) cene.

Grupa D Incoterms (Dolazak)

Isporuceno na granici (DAF)

Prodavac (izvoznik) je odgovoran za sve troskove nastale do predaje robe u ugovorenom mestu na granici.Tu se obavlja i prenos vlasnistva, kada kupac preuzima rizik i troskove istovara robe, carinjenja i prevoza do konacnog odredista. Ako je carinski osnov “franko brod” (FOB), troskovi medjunarodnog osiguranja i prevoza moraju da se oduzmu od cene “isporuceno na granici” (DAF).

Isporuceno franko brod (DES)

Prodavac (izvoznik) je odgovoran za troskove nastale do predaje robe u ugovorenoj odredisnoj luci. Odmah po prispecu, jos na brodu, roba se stavlja na raspolaganju kupcu (uvozniku), sto znaci da on snosi sve dalje troskove. Kupac je odgovoran za istovar robe, carinjenje i placanje carinskih troskova, kao i troskova transporta i osiguranja sve do dopremanja robe na konacno odrediste.

Isporuceno franko obala (DEQ)

Prodavac (izvoznik) je odgovoran za sve troskove nastale tokom transporta robe do pristanista ugovorene odredisne luke. Kupac carini robu, placa carinske i sve druge dazbine i od tog trenutka snosi dalje troskove i preuzima rizik od gubitka . Ako je osnov za carinjenje “franko brod” (FOB), troskovi medjunarodnog osiguranja i prevoza, kao i troskovi istovara moraju da se oduzmu od cene “isporuceno franko obala” (DEQ).

Isporuceno neocarinjeno (DDU)

Prodavac (izvoznik) je odgovoran za troskove nastale do predaje robe na ugovorenom odredistu, gde se ona stavlja kupcu na raspolaganje. Od tog momenta vlasnistvo se prenosi na kupca koji nadalje preuzima rizik od gubitka i ostecenja robe, duzan je da je ocarini, plati sve troskove i obezbedi transport i osiguranje do konacne destinacije.

Isporuceno ocarinjeno (DDP)

Prodavac (izvoznik) odgovara za sve troskove nastale sve do primopredaje robe na ugovorenoj lokaciji. Prema “isporuceno ocarinjeno” klauzuli, prodavac je zaduzen za isporuku bukvalno “od vrata do vrata”, ukljucujuci carinjenje, kako u izvoznoj, tako i u odredisnoj luci. Prenos vlasnistva se obavlja predajom robe kupcu, obicno u njegovim poslovnim prostorijama. Prodavac stoga snosi rizik od gubitka sve do primopredaje robe. Ako je osnov za carinjenje “cena sa osiguranjem i vozarinom” (CIF), troskovi istovara, carinjenja, domaceg transporta i osiguranja robe do njenog dopremanja na adresu poslovnih prostorija kupca u odredisnoj zemlji, moraju da budu oduzeti od “isporuceno ocarinjeno” (DDP) cene. Ova klauzula (DDP) ima formu “DDP, ugovoreno mesto opredeljenja”. Ako, na primer, roba uvezena preko luke Patras treba da bude isporucena u Atinu, oznaka je “DDP, Atina”.